I saw the branch your shadow cast / vaig veure’t a l’ombra que feia la branca
The Only Shows I see Perchance Eternity / Els únics Espectacles que veig representen l’Eternitat.
A wholly new relationship with these 'horrors' and 'moral depravities' and 'madness' / una nueva relación con esos «horrores», «depravaciones morales» …
Reality is not that external scene but the life that is lived in it / La realitat no és l'escenari exterior, sinó la vida experimentada a l’interior
I write not because I know, but to know / Escric no perquè sàpiga, sinó per saber
There are more things in heaven and earth / Hi ha més coses al cel i a la terra
We were drunk with it before the creation of the vine / ens embriagàvem abans de la creació de la vinya
Wine was merely one key among many others / El vino no era sino una llave más entre muchas otras
To be, or not to be: that is the question / Ser o no ser, aquest és el dilema
If we talk with the heart we must speak imaginatively / si parlem amb el cor hem de parlar imaginativament
'Tis Life's award—to die / El premi de la Vida és morir
When you hold a tiger's tail, you can't let it go / Quan estires la cua d'un tigre, no la pots deixar anar