Pay attention. Be astonished. Tell about it. / Para atenció. Meravella't. Digues-ho.
Empathy is remembering that everybody has a story / L’empatia és recordar que tothom té una història
to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it / buscar i trobar totes les barreres que has aixectat per protegir-te’n
It is good to have an end to journey towards / És bo tenir un final cap a on dirigir el viatge
If we understand not one another’s speech, we may make ourselves understood by love / Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor
A construction that awaits spiritual ignition / Una construcció que espera la ignició espiritual
There's only one age: alive / Només hi ha una edat: estar viu
1
Don't explain your philosophy. Embody it. / No expliquis la teva filosofia. Encarna-la.
See all

Red Roig Read