#71. CROCODILE / COCODRIL

I write not because I know, but to know / Escric no perquè sàpiga, sinó per saber

How doth the little crocodile
     Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
     On every golden scale!
How cheerfully he seems to grin,
     How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in,
     With gently smiling jaws!
Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carrol

CROCODILE

Aggressive and destructive power and, at the same time, fertility and strength. Situated between land and water, the crocodile is a symbol of the oppositions that form the basis of the universe. In the Egyptian hieroglyphic system, it embodied fury and evil. The crocodile Sobek is the devourer who swallows the heart of the dead who have not achieved the psychic balance according to the scales of Maat, the goddess of justice. In ancient Egypt, however, the deceased were also depicted as a crocodile of wisdom who acted as a psychopomp (guide of souls). In the Bible, the monster Leviathan of Job's book resembles a crocodile and is described as a chaotic, primitive force. Linked to dragons and snakes, the prehistoric aspect of the crocodile makes him the great initiator, the master of the mysteries of life and death, a symbol of esoteric knowledge that hides and reveals itself in a fulgurant way. In dreams, it is an image of the unconscious that observes us fully submerged in dark waters with eyes and nose above the surface. In Chinese mythology, the crocodile marks the rhythm and increases the world's harmony: it is considered the inventor of the drum and singing.

“Don't misunderstand me: I don't live to write verses, I write verses to live. (Who could set the ultimate goal of writing verses?) I write not because I know, but to know.”

Marina Tsvetaeva’s letter to Boris Pasternak


Com s’ho fa el cocodrilet
perquè li brilli la cua
i quedar d’allò més net
amb l’aigua que el Nil traspua!
En mostrar els queixals somrius.
Treus les urpes aferrants,
quan aculls peixets esquius
dins tes barres imposants!
Alícia al país de les meravelles de Lewis Carrol (traduït per Francesc Parcerisas)

COCODRIL

Agressivitat i poder destructiu, i a la vegada, fecunditat i força. Situat entre la terra i l’aigua, el cocodril és un símbol de les oposicions que constitueixen la base de l’univers. En el sistema jeroglífic egipci encarnava la fúria i la maldat. El cocodril Sobek és el devorador que s’empassa el cor dels morts que no han assolit l’equilibri psíquic segons les balances de Maat, la deessa de la justícia. No obstant, a l’antic Egipte també es representava els difunts transformant-se en un cocodril de saviesa que feia la funció de psicopomp (guia de les ànimes). A la Bíblia, el monstre Leviatan del llibre de Job s’assembla a un cocodril i és descrit com una força caòtica, primitiva. Lligat als dragons i a les serps, l’aspecte prehistòric del cocodril fa que sigui el gran iniciador, l’amo dels misteris de la vida i la mort, un símbol del coneixement esotèric que s’amaga i es revela de forma fulgurant. En somnis constitueix una imatge de l’inconscient que ens observa des de les aigües fosques, submergit però amb els ulls i el nas vigilants. A la mitologia xinesa, el cocodril marca el ritme i augmenta l’harmonia del món: se’l considera l’inventor del tambor i el cant.

"No em malinterpretis: no visc per escriure versos, escric versos per viure. (Qui podria fixar-se com a últim objectiu escriure versos?) Escric no perquè sàpiga, sinó per saber."

Carta de Marina Tsvetàieva a Borís Pasternak.